Kiezen

Waar wil jij meer van in jouw leven? Gezondheid, liefde, durven kiezen, geld, vertrouwen. Wat zou jouw leven comfortabeler maken?

Het is er al. En misschien raak ik nu wel een gevoelige snaar. Maar vertrouw er op. Het is er al. Maar we laten ons te vaak leiden door opgebouwde patronen, negatieve gedachten en ongeloof. En dan, als we er iets aan willen doen, dan ontbreekt het aan doorzettingsvermogen.

Herinner jij je nog een situatie waarin je je doorzettingsvermogen hebt gebruikt. Een situatie die je hoe dan ook tot een goed einde wilde brengen. En was dat dan een situatie die geboren werd uit noodzaak of gewoon omdat je het zo graag wilde? Dat zijn namelijk de twee pijlers waaruit doorzetting voortkomt. De drive om iets tot stand te brengen.

Het boek dat ik maakte kwam voort uit een drive om dat te willen doen. Ik wilde altijd al iets betekenen voor anderen. Toen ik het idee kreeg, heb ik daar een termijn van drie maanden aan gekoppeld. In drie maanden tijd zocht ik naar mensen die hun verhaal wilde vertellen, nam ik vijftien interviews af die werden uitgewerkt. Deed ik aan fundraising, Sprak ik met scholen. Bouwde ik een groep van volgers op op facebook. Organiseerde ik een boekpresentatie en had ik één gedrukt exemplaar van het boek. En natuurlijk waren er momenten dat het lastig was, dat ik moe was, dat het mij teveel was. Maar ik wilde dit zo graag dat ik niets anders kon doen dan doorzetten. En ik heb het met liefde gedaan. En telkens als mijn doorzetting graag op de bank wilde gaan liggen, dan herinnerde ik mij weer aan mijn waarom. Waarom ik dit boek zo graag in de wereld wilde zetten. Ik wilde anderen inspireren met verhalen van mensen die van hun pestverleden een inspirerend leven hebben gemaakt.

Wat wil jij graag dat er anders is in jouw leven? Waardoor kan het comfortabeler worden? En wat ga je er mee doen?

Volg Krachtig Anders via