Privacy beleid

Privacy statement

voor onderneming met BTW nummer BE 0730.881.538

Commerciële naam: Krachtig Anders

Jouw privacy is voor mij belangrijk.
Ik doe er alles aan om je persoonsgegevens te beschermen.

Mijn gegevens:

Mariëtte van Wijlick

Koning Albertlaan 163

3620 Lanaken

info@krachtiganders.be

Welke gegevens ik verwerk​

Mariëtte van Wijlick kan persoonsgegevens van jou verwerken doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt bij het invullen van bestel- en inschrijfformulieren via de website of per email. ​

Mariëtte van Wijlick kan volgende persoonsgegevens verwerken:​

  • Naam
  • Adresgegevens -> neem je een dienst of product af, dan verstrek je de gegevens voor het opmaken van de factuur. Ik bewaar deze sowieso in mijn administratie zo lang ik wettelijk verplicht ben je factuur te bewaren, gedurende een termijn van 7 jaar. 
  • Telefoonnummer -> wanneer er bijvoorbeeld iets verandert in de planning of voor het aanmaken van een whatsapp groep bewaar ik je telefoonnummer in mijn administratie en mijn GSM.
  • E-mail adres -> de meeste administratieve afhandelingen zoals bevestigingen, facturen en praktische informatie, opdrachten tijdens een traject en cursusmateriaal ontvang je per mail.
  • Ip adres en co -> de website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs je naar de website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het mijmogelijk om de website permanent te optimaliseren voor gebruikers.

Hoe lang wij jouw gegevens bewaren​

Mariëtte van Wijlick bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Je facturen worden bijvoorbeeld 7 jaar bewaart omdat de wet dit voorschrijft.

Jouw gegevens worden bewaard in Mailerlite en Outlook. Het gaat om software waarmee nieuwsbrieven verstuurd worden, diverse checks die je uit kunt voeren en algemeen emailverkeer plaatsvindt. Enkel Mariëtte van Wijlick heeft toegang tot deze systemen.​

Delen met anderen​

Mariëtte van Wijlick verstrekt jouw persoonsgegevens enkel aan derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. ​Denk aan de boekhouder. Of wanneer juridische stappen genomen moeten worden, worden gegevens verstrekt aan de advocaat en/of een incassobureau of deurwaarder.

Cookiebeleid

Cookies kunnen niet gebruikt worden om privégegevens van je computer uit te lezen of wachtwoorden te onderscheppen. Functionele cookies verwijderen zichzelf wanneer je je browser sluit. Cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kun je de site niet optimaal gebruiken.

Je kunt via de browserinstellingen op je computer het plaatsen van cookies weigeren en reeds geplaatste cookies verwijderen. De manier waarop verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help functie van jouw browser. Wanneer je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dan dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.​

Jouw rechten

​Recht tot inzage

Je hebt het recht om in te zien hoe ik jouw gegevens verwerk. Uiteraard antwoord ik ook graag op al je vragen. Ik ontvang je verzoek tot inzage graag per mail en bezorg je dan een print-screen uit het mailingsysteem. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@krachtiganders.be

Recht tot verbetering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens onverwijld te laten rechtzetten. Dit kan met een eenvoudig mailtje naar info@krachtiganders.be

Je kan je gegevens ook zelf aanpassen als je bijvoorbeeld ingeschreven bent op de nieuwsbrief.​

Recht tot beperking

Je hebt het recht om ons te vragen de verwerking van je gegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld op het moment dat jij de juistheid van jouw gegevens betwist. Dan zal ik tot we dit hebben uitgeklaard je oude gegevens niet gebruiken in onze communicatie.

Recht tot overdraagbaarheid

Mariëtte van Wijlick houdt geen gegevens bij van dergelijke aard dat ze naar een andere partij kunnen/zullen worden overgedragen. ​​

Recht om vergeten te worden

Je hebt het recht om vergeten te worden. Dit betekent dat ik jouw persoonsgegevens verwijder uit mijn systeem. Mits er nog openstaande facturen zijn. Dan kan ik me beroepen op een wettelijke grondslag om je gegevens te bewaren zolang dat nodig is. Tot die tijd heb ik het recht je gegevens niet te vergeten. ​

Wettelijk gezien ben ik verplicht je facturen 7 jaar te bewaren. Dat betekent dat je gegevens ook gedurende die periode in het door ons gebruikte systeem bewaard blijven. Uiteraard kan jij je dan nog altijd op de “niet-mailing” lijst laten zetten. ​​

Jij kunt je altijd uitschrijven om geen nieuwsbrieven of andere commerciële mails meer te ontvangen. Houd er in geval van uitschrijving rekening mee dat je ook geen mails meer ontvangt van een lopende en nieuwe activiteiten als ook toffe aanbiedingen. ​​

Bij de uitoefening van alle bovenstaande rechten zal Mariëtte van Wijlick zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen, op jouw verzoek reageren. Ook bij mogelijke vragen rond het privacy-beleid reageer ik zo snel mogelijk, maar altijd binnen de 30 dagen.​

Disclaimer​​​

Mariëtte van Wijlick behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit statement aan te passen.

De meest recente accurate versie vind je altijd op de website.
Deze versie dateert van 29 april 2021.

In geval van tegenstrijdigheid hebben de algemene voorwaarden voorrang op dit privacy-beleid.​

Als ik je rechten niet zou respecteren, kun je het volgende doen:​

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Krachtig Anders, kun je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / commission@privacycommission.be / www.privacycommission.be

.