Kiezen

Waar wil jij meer van in jouw leven? Gezondheid, liefde, durven kiezen, geld, vertrouwen. Wat zou jouw leven comfortabeler maken?

Het is er al. En misschien raak ik nu wel een gevoelige snaar. Maar vertrouw er op. Het is er al. Maar we laten ons te vaak leiden door opgebouwde patronen, negatieve gedachten en ongeloof. En dan, als we er iets aan willen doen, dan ontbreekt het aan doorzettingsvermogen.

Herinner jij je nog een situatie waarin je je doorzettingsvermogen hebt gebruikt. Een situatie die je hoe dan ook tot een goed einde wilde brengen. En was dat dan een situatie die geboren werd uit noodzaak of gewoon omdat je het zo graag wilde? Dat zijn namelijk de twee pijlers waaruit doorzetting voortkomt. De drive om iets tot stand te brengen.

Het boek dat ik maakte kwam voort uit een drive om dat te willen doen. Ik wilde altijd al iets betekenen voor anderen. Toen ik het idee kreeg, heb ik daar een termijn van drie maanden aan gekoppeld. In drie maanden tijd zocht ik naar mensen die hun verhaal wilde vertellen, nam ik vijftien interviews af die werden uitgewerkt. Deed ik aan fundraising, Sprak ik met scholen. Bouwde ik een groep van volgers op op facebook. Organiseerde ik een boekpresentatie en had ik één gedrukt exemplaar van het boek. En natuurlijk waren er momenten dat het lastig was, dat ik moe was, dat het mij teveel was. Maar ik wilde dit zo graag dat ik niets anders kon doen dan doorzetten. En ik heb het met liefde gedaan. En telkens als mijn doorzetting graag op de bank wilde gaan liggen, dan herinnerde ik mij weer aan mijn waarom. Waarom ik dit boek zo graag in de wereld wilde zetten. Ik wilde anderen inspireren met verhalen van mensen die van hun pestverleden een inspirerend leven hebben gemaakt.

Wat wil jij graag dat er anders is in jouw leven? Waardoor kan het comfortabeler worden? En wat ga je er mee doen?

Vreugde

Levenskracht, Zon. Ze zijn sterk met elkaar verbonden
Licht, vreugde, ze wonen naast elkaar
In jouw ziel

Jij bent jouw ziel. Jouw ziel ben jij. En wanneer je van daaruit durft te leven breng je mensen jouw licht en jouw vreugde. En dat is aanstekelijk. Want jij wilt je toch ook licht en vreugdevol voelen.

Vreugde is een gevoel dat uitstijgt boven vrolijkheid, blijheid, je geweldig voelen. Vreugde is de taal van de ziel. Het is in totale verbinding zijn met wie je bent. Vreugde gaat niet gepaard met uitbundig gejuich en gedrag. Nee, vreugde is een intens innerlijk gevoel. Vreugde is meestal iets dat je niet goed onder woorden kunt brengen. Denk maar eens aan het moment dat je verliefd was. Kon je daar woorden voor vinden?

Vreugde kan je soms overweldigen. Het kan je doen laten overstromen van gelukzaligheid. Wanneer je je bewust bent van het verschil tussen het gevoel van vreugde en blijheid, dan kun je ermee gaan oefenen. Want hoe meer je verbonden bent met je ziel, hoe meer vreugde je gaat ervaren.

Maar hoe doe je dat? Je meer verbinden met jezelf. De basis is dat je je bewust bent van je ademhaling. Neem daarvoor elke dag een of meerdere momenten rust van minimaal vijf minuten. Ga ergens rustig en comfortabel zitten of liggen. Sluit je ogen. Zucht een paar keer diep en voel hoe je lichaam zich langzaam ontspant. Nu ga je rustig inademen door je neus en uitademen door je mond. Volg als het ware je ademhaling met je ogen naar je buik en terug naar je mond. Je voelt je buik langzaam op en neer gaan. Merk je dat je wordt afgeleid door een gedachte, plaats die gedachte dan op een voorbijdrijvende wolk en ga met je aandacht weer terug naar je ademhaling. Na verloop van tijd, misschien wel dagen of weken, ga je merken dat je gemakkelijker dingen los kunt laten. Dat je je misschien niet meer zo druk maakt om bepaalde zaken. Of er komen spontaan nieuwe ideeën in je op. Het kan allemaal.

Wanneer je wel aandacht gaat schenken aan gedachten die in je opkomen, dan ben je bezig met waar je al mee bezig was. Vasthouden en in stand houden. Je communiceert dan met je ego. Maar wanneer je die gedachten laat zijn voor wat ze zijn, dan geef je jezelf ruimte. En dat is hoe veel mensen dat noemen, loslaten. Dat gaat niet altijd in één keer, loslaten. Sommige gedachten en emoties hebben zich aan ons vastgeklampt. En soms lijkt het wel of ze zich hebben ingegraven om nooit ontdekt te hoeven worden. 
Start daarom met die vijf minuten per dag. Bepaal voor jezelf wat daar jouw beste moment voor is. Als je net wakker bent. Of na de lunch. Het maakt niet uit. Het is jouw moment.

Op welke manier creëer jij vreugde?

Goed voor jezelf zorgen

De laatste tijd ben ik weer wat meer met bewustzijn bezig. Soms lijkt dat best een opgave, om bewust te zijn.
Maar ik heb ontdekt dat het eigenlijk heel eenvoudig kan zijn. Krachtig-Anders-eenvoudig.

Zorg goed voor jezelf. Dat is het belangrijkste voordat je goed voor een ander kunt zorgen. 
Vroeger ging het over rust, reinheid en regelmaat. En ja, dat klinkt ouderwets. Maar eigenlijk gaat het over het bewust creëren van een balans.

Rust -> slaap je voldoende en geef je jezelf voldoende rustmomentjes
Reinheid -> onderhoud je jezelf en je omgeving goed
Regelmaat -> heb je structuur in je leven of doe je maar wat

Waar zou jij nog wat meer balans kunnen gebruiken?

Een momentje voor jezelf

Een power nap
Of een hazenslaapje
Of een momentje voor jezelf

Het zijn allemaal manieren om je energie weer op te laden door gewoon even helemaal niets te doen.
We staan er eigenlijk niet zo bij stil hoe goed dit voor ons is.

Hebben we het druk, dan worden dit soort dingen vaak als eerste overgeslagen. Maar het maakt werkelijk een verschil als je je dat momentje een of meerdere keren per dag gunt.
10 tot 12 minuten per keer is genoeg en je kunt er weer even tegenaan.

Hoe vaak neem jij een power nap?